Referenser

Nääs Fabriker

Fastigheten består av totalt ca 14 000 kvm fördelat på ett antal byggnader med varierande storlek och verksamheter. Byggnaderna är sammankopplade med ett kulvertsystem för distribution av värme, varmvatten, komfortkyla och kallvatten

Detaljer

Befintliga sjövattenvärmepumpar ersättes av geonergianläggning med 400 kW bergvärmepump och borrhållslager. Den befintliga elpanna behölls för spetsvärme. En ny energicentral är placerad i verkstads/lagerdel i Mellersta Fabriken, där 5 st nya bergvärmepumpar installerats. Varmvattenproduktion byggdes om och har fått ny ackumulering, värmeväxlare, laddpump, varmvattencirkulationspump, styrventil och elpanna som placerades i den nya energicentralen. Fastighetens CO2-utsläpp beräknas minska med ca 93 000 kg/år.

KWA Isolerteknik

Eftersom KWA Isolerteknik bland annat arbetar med energioptimering och är certifierande enligt ISO 9001/14001, var det ett naturligt steg för dem att investera i solenergi. Efter en översiktsrapport och dialog har vi installerat 41 kWp på KWAs lager/verkstad som ligger i Rollsbo, Kungälv.

Detaljer

Taket är trapetsplåt med en lutning på 6 grader och solcellsanläggningen är monterad i samma lutning som taket. Solcellsanläggningen kommer att producera ca 35 000 kWh/år, detta innebär att KWA kommer minska sin elräkning med ca 40 000 kronor/år. Fastighetens CO2-utsläpp beräknas minska med ca 35 000 kg/år.
DSC08760