Hur går det till?

1

Översiktsrapport

Vi börjar alltid med en översiktsrapport för att få en hälsostatus på fastigheten. Rapporten baseras på uppgifter om fastigheten samt ett platsbesök tillsammans med er. Vi går igenom rapporten tillsammans och ger förslag på åtgärder.

2

Kundanpassad offert

Vi tar sedan fram en kundanpassad offert på det åtgärder vi diskuterat vid rapportgenomgången.

3

Finansiering

Vi börjar alltid med en översiktsrapport för att få en hälsostatus på fastigheten. Rapporten baseras på uppgifter om fastigheten samt ett platsbesök tillsammans med er. Vi går igenom rapporten tillsammans och ger förslag på åtgärder.

4

Implementation & installation

När vi kommit överens om ett investeringsupplägg och uppdragen är beställda, så installerar och implementerar vi detta i er fastighet. Detta sker med en dedikerad projektledare från oss som ansvarar för hela kedjan.

5

Drift och underhåll

Vi övervakar och underhåller er fastighet både över vår molntjänst samt genom fysiska genomgångar av anläggningen. Vi underhåller anläggningen för att hjälpa er fortsätta göra klimatsmarta besparingar i fastigheten.