Finansiering

Tillsammans med vår samarbetspartner, erbjuder vi en förmånlig finansieringslösning

Vi kan erbjuda finansiering hyrköp av hela er investering inklusive hårdvara, projektering och installation. Hyrköp innebär att du hyr anläggningen upp till upp till 84 månader och därefter köper för det avtalade restvärdet.

Fördelen med finansiering är att du:

  • Behåller likviditeten
    Då du inte binder upp något rörelsekapital fortsätter du att vara köpstark. Du binder inte upp några bankkrediter utan kan använda detta till investeringar som inte går att finansiera. Finansiering kan dessutom innebära skattemässiga fördelar.
  • Matcha investeringen mot dina minskade energikostnader
    Istället för att betala hela kostnaden för din investering på en gång, så betalar du i samma takt som dina energikostnader minskar.