Energiservice

Nyckeln till en energieffektiv fastighet är kontinuerlig dialog och uppföljning

För att er fastighet ska bibehålla låg energianvändning, efter genomförda åtgärder krävs regelbunden uppföljning. Vårt fokus är att erbjuda en individuell lösning där vi utför underhåll och löpande kontroller för att säkerställa energieffektiv drift. Genom detta minimeras risken för energislöseri eftersom detta kan upptäckas och åtgärdas innan de uppstår.

Något som ofta glöms efter man har genomfört energieffektiviseringar är att underhålla dessa. Verksamheten i fastigheten kan ändras, nya tekniska installationer installeras eller byts ut, vilket skapar nya förutsättningar för fastighetens energianvändning. Vi vill därför hjälpa er lägga upp en plan för kontinuerlig uppföljning för att säkerställa energieffektiv drift. Genom detta minimeras även risken för energislöseri då dessa kan upptäckas och åtgärdas innan de uppstår.