Energioptimering

Brion är specialister på att optimera energianvändningen i fastigheter

Genom vår breda kompetens inom energiberäkningar, för både tekniska installationerna och klimatskalets sammansättningar, når vi ett helhetstänk som är nödvändigt vid energioptimering. Vi beräknar, genomför och lämnar över en anläggning i optimerat skick. Våra åtgärder sträcker sig från värmepumpsinstallationer, injusteringar, byte av fläktar och ventilationsaggregat, solcellsinstallationer, och tilläggsisolering.