Energibalansberäkning

Vi utför dagligen energibalansberäkningar för alla typer av fastigheter

En energibalansberäkning genomförs i nya och befintliga byggnader som byggs om. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikällor och ventilation som används. Energibalansberäkningens resultat visar om byggnaden är tillräckligt energieffektiv, vilket är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav.